موریا هنوز نیومده حوسین؟
موریا گم و گور شده :)) بقیه هستن ولی ‎- حوسین