یه سریا هنوز هم توییتر رو به اینجا ترجیح می‌دن! فازتون چیه از خدا بترسین