ساعت ۱۲:۳ شب رسیدیم به یه کلبه‌ی چوبی وسط یه جنگل برفی و یخ زده. آتیش روشن کردیم و کیف کردیم
چه خارجی ‎- جولیا پندلتون
خیلی. البته بعدش فهمیدم این کلبه جنگلی آغل گاو و گوسفند بودش :))) ‎- Hamed
تو جنگل مسیر سنگجال به دیوا ‎- Hamed
آخ این ‎- تلگراف
کسی اوجا نبود؟ ‎- Sanach
اونوقت چطوری آتیش روشن کردین؟ ‎- Sanach
وای عالی بود حامد عالی بود ‎- سین سین سینا
اقا ما هم راه بدین تو جمعتون....خیلی حال کردم ‎- amink
@amink: امین این برای دو سال پیشه. دیگه همین توچال هم به زور می‌ریم. ولی چاکریم. باعث افتخاره ‎- Hamed
اختیار داری شما مرد بزرگ.....جفت وجور یشه شرایطم روزای تعطیلم حتمن دایرکت میدم که بریم پس ‎- amink
از بهترین خاطرات من ‎- ava