همه جا بوی مورچه میاد
داستان فیل‌ها و مورچه‌ها ‎- Hamed