نامردیه که فقط دو نخ سیگار دارم
خیلی نامردیه ‎- بولوار نیوفسکی
:( ‎- Hamed
منم دو نخ برام مونده امشب :(( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: خیلی بده :/ ‎- Hamed
@hameda نداااارم دیگه :(( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™