واقعا فردا باید بریم سرکار؟ :|
من خوابم میاد فردا :( ‎- Horizon
@horizon: :( ‎- Hamed
man ke farda avale tatilatame:d ‎- نیالا