صبح بارانی همراه با آخرین نخ سیگار باقی مونده. صبح بخیررر مکان