راننده سرویس دید سیگار ندارم یه جا سرویس رو واستوند رفت برام سیگار گرفت. دمش گرررررم
شرم آوره ‎- hadi
شرم آوره ‎- hadi ‎- Mamad