بیا بنویسیم که خدا ته قلب آینه‌ست
چقدر دلم برای بیا بنویسیم فید زدن تنگ شده بود ‎- Hamed