مجسمه‌های برهنه‌ی واتیکان رو به خاطر حضور روحانی پوشوندن. باعث مضحکه‌ی جهانی شدن :)))