هربار که هوا خوب و تمیز می‌شه به خودم می‌گم این هفته می‌رم کوه ولی هر هفته یه مشکلی پیش میاد :|