بعد از یه سال دارم ردیوهد گوش می‌دم
يادم آمد كه آخرين آلبومشان را ندارم و يكي دو سال است كه مترصد دانلوداش هستم. تا باز فراموش نكردم برم دانلودش كنم :) ‎- پيشدادي