آقا سولماز چی‌ شد؟
تموم شد ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: :/ ‎- Hamed
@hameda: @mousaviam2 اصلا کی هست سولماز؟ ‎- نآمیرآツ