ساق پاهام درد می‌کنن چرا؟
چیکا کردی ؟ ‎- حوسین
نمی‌دونم والا. انگار نفس‌های آخره این پیرمرده ‎- Hamed
این کهنه سوار ره عشق و اینا :" ‎- حوسین
اعتراض میکنه که یه مدته کوه نبردیش ‎- شیطان شاخ دار دم دار
یه مدت داره می‌شه یه سال :دی ‎- Hamed
شایدم داره میگه برو ماشینو درست کن انقدر منو نکشون اینور اونور پیاده ‎- شیطان شاخ دار دم دار
لامصب همه چی آخرش بر می گرده به این تنبلی :دی ‎- Hamed
حامد جون جمع و جور کن بیا این هفته بریم تا شیرولا و برگردیم :ی ‎- حوسین
@hosein1: بریم ‎- Hamed