موسیقی فیلم پاپیون یکی از زیباترین موسیقی‌هایی هست که شنیدم
موسیقی و فیلمشم محشره ‎- نآمیرآツ