خوب امروز خونه می‌مونم و می‌خوابم
لامصب اون موقع کارت داشتم تنبل خان :)))) ‎- Conformist