بریم پارت سوم خواب امروز
آخرش میمیری اینقدر میخوابی، پاشو به کوهی کمری جای برو ‎- hadi
حالا یه روز خسته بودم مرخصی گرفتم ها :))@hadinik ‎- Hamed