جنایات این محور مقاومت تو سوریه روی هر اسرائیل و داعشی رو سفید می‌کنه https://twitter.com/JulianRoepcke/status/694553087676145664