کاش موسیقی دنیا همیشه تو همون دهه ۶۰-۷۰ می‌موند. نمی‌رسید به این جاستین بیبر و مایلی سایروس و این قبیل آت و آشغال‌ها
+ ‎- تلگراف