فکر می‌کنید خدا پسوردهاتون رو نمی‌دونه؟
خدا وجود نداره دوست خوب من. هرچی‌ هست ما هستیم. شعور کائنات ‎- ابوتایغر