بچه‌ها مثل اینکه با اینجا حال نکردن فیلترش کردن!
از اول هم می‌گفتن عرزشی‌های اینجا رو دست کم نگیرید! ‎- Hamed
غیر از فرندفیدی‌های سابق مگه کسی هم اینجا اومد؟؟ ‎- Hamed
@hameda: 7 هزار تومنی ها هم اومدن دیگه :)) ‎- Mamad
من که با فیلتر شکن میومدم ‎- جولیا پندلتون