واداده‌تر از این خاتمی هم داریم؟
:))))) انصافن تهشه ‎- Mamad
جوک شده دیگه رسما ‎- Hamed