صفر و یکی بودن مغزم باعث شده هیچ وقت به معجزه اعتقاد نداشته باشم
تا با چشمتون نبينيد باور نمى كنيد ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: خوب مشکل اینه که هیچ وقت نمی بینم ‎- Hamed
خب نیست که ببینی ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: دقیقا ‎- Hamed
البته این جمعه من تونستم دو ساعت سر یه میکروسکوپی که همیشه دو هفته براش میرم تو لیست انتظار وقت رزرو کنم. این معجزه است دیگه :)) ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: :))) ‎- Hamed