عجب سیرکی بوده! این دفعه برای پر کردن راهپیمایی مجبور شدن تیمارستان‌ها رو خالی کنن
این دوتا که همیشه هستن :)) ‎- ardvisoor
آره فکر کنم :))) اینی که دکمه‌ی لباسش بازه هم خیلی باحاله :))) ‎- Hamed
اه اونو ندیده بودم چه با اعتماد بنفس لبخندم میزنه، برادر بپوشون خودتو اه اه :)))) ‎- ardvisoor
@ardvisoor: :))) ‎- Hamed
این اسگولای دوست داشتنی :)))) چه روی عکس آقا هم تاکید کرده پدر و دخترن :))))) ‎- Mamad
اينا كه هميشه هستند :)) ‎- بــــــــــاران!
دختره چه بزرگ شده:)) ‎- سین سین سینا
اون پسره داره دختره رو دید میزنه:))) ‎- سین سین سینا