این مردک سندی به حسین که از همه بهتر خوند گفت اجرای ضعیفی داشت. معلوم نیست فازش چیه این یارو
همه بدن تیم خودش خوبه فقط :|‌ ‎- MaryaM
حسین امشب خیلی خوب نبود. ولی موافقم با اینکه سندی حرض آدمو درمیاره. ‎- همصدا
@hamseda: از هفته پیشش ضعیف‌تر بود. ولی کلا همشون از هفته پیش ضعیف‌تر بودن غیر از پانیدا ‎- Hamed