حالا جالبه که خود سندی گند زد به داریوش و آهنگش با اون تنظیم مزخرفش و اجرای مزخرف‌تر سهراب
سهراب حذف من آذریم ‎- samantam