تولید آزمایشی چادر مشکی در نخستین کارخانه‌ی چادر مشکی آسیا و خاورمیانه آغاز شد
هان! آسیاش اشتباه نیست؟!!! ژاپن و چین سالهاست تولید میکنن ‎- Mamad
@mirzaie: درسته. غرب آسیا صحیحه. جا مونده ‎- Hamed
@hameda: لابد خیلی هم افتخار میکنن :)) بخوره تو سرشون ‎- Mamad