خوبیش اینه که امسال هم دوباره عید فرندفید داریم
عیده عیده عیده امسال قشنگ تر از زه هر سال ‎- samantam
پارسال هم داشتیم ‎- آیــــه!
@aye: اوهوم. چند وقت پیش غمباد گرفته بودم بدون فرفر عید چقدر مزخرف می‌شه ‎- Hamed

2015-2016 Mokum.place