هیچ وقت نمی‌دونستم واقعا چی می‌خوام
منم. البته میدونم چی نمیخوام ‎- شیطان شاخ دار دم دار
من در مورد اون هم شک دارم ‎- Hamed
میانبر شاید اینه که آدم پول بخواد. بعد هرچی در لحظه میلش کشید با همون پول بهش برسه. البته اگه خریدنی باشه ‎- شیطان شاخ دار دم دار
خوب در نهایت پول راهیه برای رسیدن به خوشبختی. که خودش مفهوم مزخرفیه و هیچ وقت نمی‌شه معنیش کرد ‎- Hamed
من دقیقن میدونستم ولی الان نمیدونم ‎- Mamad