چند روز بعد از اعلام آتش بس تو سوریه، روس‌های حروم‌زاده یه بیمارستان رو تو شمال حلب بمبارون کردن