سگای قالیباف دوباره هار شدن
باقرچوب زن ‎- meysam
@meysam: چند وقت پیش هم با چوب و چماق به یه کارواش حمله کرده بودن ‎- Hamed
@meysam: باقر بی مخ :) اگر تو حوادث قبلی باهاشون برخورد شده بود و یک مشت فیلان ازشون حمایت نمیکردن کارشون به اینجا نمکشید. ضرب و جرح هم میکنن ‎- Mamad