امامتون دوباره مریض شده :(
کی؟ ‎- samantam
امام سجاد بیچاره :| ‎- hadi
:| ‎- samantam
:))) ‎- حوسین
سامان از بس مریض می‌شم رفقا بهم می‌گن امام سجاد / حوسین از خدا بترس :)) ‎- Hamed
به شهادت برسی هعی :)) ‎- samantam