جای پیکول و رفیق اشکان اینجا خیلی خالیه
نوترينو و پاسپارتو و علي اقا هم ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: نوترینو تو توییتر گفت نمیاد اینجا :| ‎- Hamed
ما هم پشت سرش صفحه میذاریم تا تنبیه شه ‎- شیطان شاخ دار دم دار