اگه اون بابک سعیدی احمق هم رای می‌داد الان اوضاع اینجوری نبود