از یه طرف حس تنهایی رای دادن رو ندارم از طرف دیگه می‌ترسم رای ندادن بعدا دردسرساز بشه
پاشو برو ۵ دقیقه هم نمیشه ‎- hadi
هیچ کار نمی تونن بکنن ‎- سین سین سینا