یه ساعت تو صف واستادم رای دادم
ایول ‎- hadi
به تمام هر دو لیست رای دادی؟ ‎- دامون
@damoon: نه ‎- Hamed