به سلامتی تو خبرگان که اصولگرایان جلو هستند :|
فارس میگه 70 درصد اونا رای آوردن ‎- Hamed
خب 7 درصد از 63 درصد بالاتره ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: پیشرفت کردن دیگه :/ ‎- Hamed
خبرگان که اصلا انتخاباتی در کار نبوده. دیدی که تعداد نامزدها در استان ها چطور بوده ‎- دامون
@damoon: دقیقا. اصلا رقابتی تو کار نبود ‎- Hamed
خواستی از اینجا نتایج رو تا این لحظه ببین https://www.facebook.com/sjannessari/posts/10207893009256900 ‎- دامون