حالا تازه این نتایج اولیه است. منتظر باطل کردن رای‌ها و به زور چپوندن اصول‌گراها باشید