من بیشتر دوست داشتم جنتی رای نیاره
اون میمیره به زودی. ایشالا ‎- شیطان شاخ دار دم دار
چی شد اخرش ؟ ‎- حوسین
@hosein1: فعلا مصباح حذف شده ‎- Hamed