حالا یه سوال از کسانی که رای دادن: اگه با تقلب این سه تا رو بفرستن بالا اعتراض می‌کنید؟ اصلا برنامتون در اون صورت چیه؟
هچ ‎- greendove