اونقدر هوای محشری شده که همش میگم کاش ماشین رو ردیف کنم برم یه جایی
بریم آزو :دی ‎- حوسین
@hosein1: ماشینی ندارم دیگه :| ‎- Hamed
کمپین حمایت از اون پاترول مظلوم ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: به خدا :))) ‎- Hamed
رسما رفته کنار ماشین من تو گروه بچه های بدسرپرست :/ ‎- شیطان شاخ دار دم دار