نتیجه نهایی چی شد؟ شب جمع کردن خوابیدن؟؟
تهران لیست امید برد ‎- Myri∂m
@myriam همون نتایج دیشبه دیگه. می گفتن احتمالا حداد پایین تر هم بره ‎- Hamed
چیز جدیدی اعلام نشده ‎- hadi