ولی چقدر جالب مردم دعوت استعمار پیر رو لبیک گفتن
حالا جاهای جالبترش مونده :)) هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده ‎- Mamad