یه چینی احمق اومده کنار من نشسته که فقط داره زر می زه :|
Yu Pei یا Yan Zhen? ‎- Conformist
جفتشون :| ‎- Hamed
نگووو. یو پی خوبه که :) گوگلیه ‎- Conformist