معلوم نیست چرا حقوق و پاداش رو نمی ریزن :|
نامردا ‎- hadi
اولین باره تاخیر داشتن ‎- Hamed
به ما هم ندادن :( ‎- Myri∂m