خوب به سلامتی یزدی و مصباح هم به زور به مجلس خبرگان راه پیدا کردن
حضرت آقا فرمودن نبودن این دوتا تو مجلس خبرگان ضرر بزرگی برای کشوره! ‎- Hamed
رای مردم هم فیلان دیگه؟ ‎- Myri∂m
وات د فاك ‎- شیطان شاخ دار دم دار
واقعا؟؟؟ ‎- ardvisoor
من که خبری نخوندم ازش. شاید همینطوری اظهار تاسف کرده؟ ‎- Myri∂m
نه همچین چیزی رو من تو این خبر ندیدم ‎- amink
اظهار تاسف بوده فقط ‎- Ehsan Sh

2015-2016 Mokum.place