عشقم باب دیلان
محبوبم باب دیلان ‎- Hamed
آقامون ‎- SaeedTheGiraffe ?
البته من هیچوقت نفهمیدم چرا به فارسی مینویسن دیلان ‎- SaeedTheGiraffe ?

2015-2016 Mokum.place