بزرگترین مشکلمون اینه که همیشه دیگران برامون تصمیم گرفتن
یه جا دین، یه جا قوانین و رسوم مزخرف، یه جا خانواده، یه جا حرف مردم ‎- Hamed
دقیقا. ‎- شرجیــ نشین ™