رفتیم سینما ابد و یک روز رو دیدیم. بدک نبود
بدک نبود ؟ عالی بود :)))) ‎- حوسین
دیگه نه اینقدر واقعا :))) ‎- Hamed
@hameda: چرا دیگه واقعا همینقدر بود :)) بادیگارد خوبه :دی ‎- حوسین
سیاه‌ نمایی بود فقط :))) اون که آشغاله :)) ‎- Hamed