این آهنگ سندی رو خیلی دوست داشتم
سربازی؟ ‎- Mamad
آره ‎- Hamed